Охорона здоров'я в Україні

У світі функціонують різні системи медичного обслуговування населення, що здебільшого зумовлено історичними, економічними та іншими факторами, що безпосередньо вплинули на їх формування. Про них можна довго дискутувати, але всі вони далеко не ідеальні і на сьогодні думки у фахівців щодо переваг окремих систем охорони здоров’я досить різні. Конституцією України визначено, що медична допомога населенню надається за рахунок державних коштів у державних та комунальних закладах охорони здоров’я і мережа таких закладів не може бути скорочена. Діюча в Україні система охорони здоров’я дісталась нам у спадок від Радянського Союзу і передбачає фінансування закладів охорони здоров’я залежно від кількості населення, яке в них обслуговується. Схожа система охорони здоров’я функціонує у Великобританії і має майже однакові недоліки, такі як незадоволення населення якістю медичної допомоги, низька заробітна плата медичних працівників, недофінансованість медичної галузі тощо, проте масштаби цих недоліків значно менші.

У країнах, в яких запроваджена страхова медицина, кошти на оплату медичної допомоги надходять з відповідних фондів медичного страхування, які формуються за рахунок страхових внесків пацієнтів. Послуги з медичного обслуговування при страховій медицині оплачуються страховими компаніями за фактично надану медичну допомогу пацієнту за ринковими цінами. Такий підхід безумовно забезпечує якісну медичну допомогу, оскільки дозволяє формувати прибуток, який забезпечує гідну оплату праці лікарю і дає можливість закуповувати сучасне обладнання. Недоліком такої системи є вартість медичних послуг, від яких напряму залежить сума щорічних страхових внесків пацієнтів, і, на жаль, враховуючи ситуацію, в якій перебуває наша країна, більшість населення України не зможе оплатити медичні послуги європейського рівня якості навіть через страхові фонди, що значно знижують фінансове навантаження на пацієнта при його лікуванні.

Слід наголосити, що впровадження страхової медицини в Україні, про яку зараз так часто говорять фахівці медичної галузі, передбачає значне додаткове фінансове навантаження на громадян України, оскільки при страховій медицині держава взагалі не буде фінансувати медичну галузь, а витрати на лікування сплачуватимуть пацієнти через страхові компанії. У ціну такої послуги входитиме прибуток закладу охорони здоров’я та прибуток страхової компанії.
Зараз в Україні медична допомога фінансується державою за рахунок податків на рівні собівартості, оскільки заклади охорони здоров’я комунальної і державної форм власності є неприбутковими. Таким чином, якщо порівнювати державну і страхову медицину, то державна переважає в більш дешевших фінансових затратах на її утримання, а страхова медицина переважає у першу чергу за рахунок якості надання медичних послуг і в правах пацієнтів, які можуть вимагати від лікаря та закладу охорони здоров’я надання якісних медичних послуг, що оплачуються за ринковою вартістю. В Україні, оскільки медицина для пацієнтів є безкоштовною, скаржитись на якість її надання марно.

Слід також взяти до уваги, що держава фінансує заклади охорони здоров’я комунальної форми власності з державного бюджету, а керівників цих закладів, від яких безпосередньо залежить якість надання медичної допомоги, призначають відповідні органи місцевого самоврядування. Отже, держава хоч і здійснює фінансування, не може вплинути на організацію медичного обслуговування у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, в яких обслуговується 90 відсотків населення.

Одним із механізмів поліпшення становища у медичній галузі України може бути розвиток державно-приватного партнерства шляхом залучення інвестицій у заклади охорони здоров’я державної і комунальної форм власності та державне регулювання цін на певні види медичних послуг для закладів охорони здоров’я усіх форм власності. Такий підхід дозволить оновити матеріально-технічну базу та створити сприятливі умови для підвищення якості надання медичної допомоги і доступності приватної медицини.


ПопередняПовний перелік

Запис на прийом:

(044) 338 09 52
(098) 840 19 15
(066) 626 77 02

Copyrigth 2017. Всі права захищені.
Копіювання матеріалів тільки з зворотнім лінком
Facebook
Facebook

Сайт создан в Pixel Agency

Яндекс.Метрика